GỘP MÁY CHỦ NGÔ KIẾM VÀ THIÊN KIẾM

09:05 09/05/2024

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NGÔ KIẾM THIÊN KIẾM  vào 13H00 ngày 10/05/2024. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NGÔ  KIẾM sẽ  bị mất Gia Tộc- Bang Hội - Thư- Uy Danh.

- Nhân vật tại máy chủ NGÔ KIẾM được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

 

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 6000
Mảnh Ghép Vũ Khí(x50) 10
Mảnh Ghép Mặt Nạ(x50) 2000
Mảnh Ghép Ngựa(x50) 2000
Mảnh Ghép Ấn(x50) 2000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái(x50) 2000
Mảnh Ghép Già Lam Kinh(x50) 2000
Mảnh Phi Phong(x50) 2000
Chân nguyên bảo hạp 10
Bùa Bảo Toàn 4
Tiền Xu 200

 

- Nhân vật thuộc máy chủ NGÔ KIẾM sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Chức Năng ( hoặc Chức Năng  ở dưới thanh máu)

Lưu ý: 

-Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NGÔ KIẾM  sẽ mất Gia Tộc- Bang Hội - Thư .