THÔNG TIN ĐUA TOP MÁY CHỦ VƯƠNG KIẾM

09:05 09/05/2024

I.Thông tin Đua Top

Mục tiêu : Đua Top Tài Phú - Đua Top Võ Lâm

Thời gian bắt đầu : 18h00 Open Máy Chủ Thứ 7

Thời gian kết thúc: 03h00 ngày 17 tháng 05 năm 2024 ( Thứ 6) 

Nếu 2 Top 1 Tài Phú và Võ Lâm nhận thưởng được 2 lần Top 1

II.Phần thưởng Đua Top

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] : 1

Hộ Vệ _ Tư chất Thượng (Ngẫu nhiên cấp + Thuộc Tính) : 2

Rương Vũ Khí Môn Phái (4 Dòng) : 1

Chân Nguyên Bảo Hạp : 30

Bùa Bảo Toàn : 30

Tiền Xu : 1000

TOP 2

Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 4] : 1

Hộ Vệ _ Tư chất Thượng (Ngẫu nhiên cấp + Thuộc Tính) : 1

Rương Vũ Khí Môn Phái (3 Dòng) : 1

Chân Nguyên Bảo Hạp : 20

Bùa Bảo Toàn : 20

Tiền Xu : 500

TOP 3

Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 3] : 1

Hộ Vệ _ Tư chất Cao (Ngẫu nhiên cấp + Thuộc Tính) : 2

Rương Vũ Khí Môn Phái (3 Dòng) : 1

Chân Nguyên Bảo Hạp : 10

Bùa Bảo Toàn : 10

Tiền Xu : 200

TOP 4 - 10

Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] : 1

Hộ Vệ _ Tư chất Cao (Ngẫu nhiên cấp + Thuộc Tính) : 1

Rương Vũ Khí Môn Phái (2 Dòng) : 1

Chân Nguyên Bảo Hạp : 5

Bùa Bảo Toàn : 5

Tiền Xu : 100

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn