Cập Nhật Tháng 3/2024

15:00 23/03/2024

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phiên bản cập nhật vào lúc : 17h00 ngày 23/03/2024 - Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật

 

I. Event Trò Chơi Tuổi Thơ   <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Kinh Nghiệm
Mảnh Ghép Vũ Khí
Mảnh Ghép Mặt Nạ
Mảnh Ghép Ngựa
Mảnh Ghép Ấn
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Mảnh Ghép Già Lam Kinh
Đồ Phổ Trang Bị
Mảnh Phi Phong
Đá Hộ Vệ
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 1 -> 5]
Rương Vũ Khí Môn Phái [0 -> 5 dòng]
Chân nguyên bảo hạp
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Huy Chương Chiến Công
Bùa Bảo Toàn
Tiền xu
Thần Binh Phổ

 

II.Thần Binh  <Xem Chi Tiết