HUY CHƯƠNG

12:19 30/08/2023

 

 

Thuộc Tính HUY CHƯƠNG 15

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Chuột PHải Vào Huy Chương Chiến công 

Chọn Nâng Cấp Huy chương

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Tiền Xu

Huy Chương Chiến Công

Tỷ Lệ % Thành Công

 

1 20 1 100
2 40 2 100
3 60 3 90
4 80 4 80
5 100 5 70
6 120 6 60
7 140 7 50
8 160 8 40
9 180 9 35
10 200 10 30
11 220 11 25
12 240 12 20
13 260 13 15
14 280 14 10
15 300 15 5

Lưu Ý:

  • Huy Chương Chiến Công Sử Dụng Evnet có
  • Đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại  sẽ không bị  hạ cấp