HỆ THỐNG CỬA HÀNG

15:36 11/07/2023

Cửa hàng giao dịch vật phẩm là chốn các huynh đệ tiêu xài thả ga , Tinh Hoa Kiếm Thế xin gửi đến bổn đạo Cửa Hàng vật phẩm của game 

I.Hướng dẫn vào Cửa Hàng

Chọn biểu tượng Cửa Hàng để vào các SHOP :

[SHOP] Kiếm Thế

[SHOP] Danh Bổ Lệnh

[SHOP] Du Long

[SHOP] Hiệp Khách Lệnh

[SHOP] Tiệm Quan Ấn

II.Bảng giá Cửa Hàng

 

[SHOP] Kiếm Thế
Tên Vật Phẩm Giá Bán
Rương Vũ Khí Môn Phái 0 Dòng 100 Mảnh Ghép Vũ Khí
Cấp 1 Hàng Long Quán ( Mặt Nạ ) 100 Tiền Xu
Bí Kíp Trấn Phái Cấp 1 100 Tiền Xu
Cấp 1 Luân Hồi Ấn 100 Tiền Xu
Cấp 1 Già Lam Kinh 100 Tiền Xu
Cấp 1 Ô Vân Đạp Tuyết 100 Tiền Xu
Tiền Xu 2 Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Trang Bị 2 Ngân Nguyên Bảo
Chiến Thư - Mật Thất Du Long 1 Tiền Xu
[Phi Phong Cấp 1 ] Siêu Phàm Hi Ký 100 Tiền Xu

 

 

[SHOP] Danh Bổ Lệnh
Tên Vật Phẩm Giá Bán
Tẩy Tủy Kinh ( Sơ ) 1000
Tẩy Tủy Kinh ( Trung ) 2000
Bánh Ít Bát Bảo 3000
Thái Vân Truy Nguyệt 5000
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 5
Lệnh Bài Mở Rộng Rương Cấp 2 200
Lệnh Bài Mở Rộng Rương Cấp 3 500
Ngọc Trúc Mai Hoa Tháng 100
Thiệp Bạc Cấp 1 20
Thiệp Bạc Cấp 2 100
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành  1
Vô Thượng Tinh Hoa ( Cấp 4 ) 1

 

 

[SHOP] Du Long
Tên Vật Phẩm Giá Bán
Chân Nguyên Bảo Hạp 300
Lệnh Bài Triệu Hồi Hộ Vệ 300
Bùa Bảo Toàn 300
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 - 5 1000
Rương Vũ Khí Môn Phái Ngẫu Nhiên 0 - 5 1000
Lệnh Bài Long Môn Phi Kiếm 3 sao 150
Lệnh Bài Đào Chu Công Mộ Chủng 3 sao 150
Lệnh Bài Đại Mạc Cổ Thành 3 sao 150
Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung 3 sao 150
Lệnh Bài Đại Mạc Cổ Thành 3 sao 150
Lệnh Bài Vạn Hoa Cốc 3 sao 150
Lệnh Bài Bích Lạc Cốc 3 sao 150
Kinh Nghiệm Đơn 1

 

 

[SHOP] Hiệp Khách Lệnh
Tên Vật Phẩm Giá Bán
Túi Quà Nghĩa Hiệp 10
Bùa Bảo Toàn 3

 

[SHOP] Tiệm Quan Ấn
Tên Vật Phẩm Giá Bán
Quan Ấn Trí Sự 50 Tiền Xu
Quan Ấn Tư Mã 100 Tiền Xu
Quan Ấn Thái Thú 150 Tiền Xu
Quan Ấn Thiếu Khanh 200 Tiền Xu
Quan Ấn Thượng Khanh 250 Tiền Xu
Quan Ấn Quốc Công 300 Tiền Xu
Quan Ấn Thừa Tướng 350 Tiền Xu
Quan Ấn Hoàng Đế 500 Tiền Xu

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn