Event Trò Chơi Tuổi Thơ

14:57 23/03/2024

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Thời Gian Update: 17h00 ngày 23/03/2024

Đối Thoại với Sứ Giả Chức Năng Ở Thành Chính ( Đạo Hương Thôn)

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Bi Pha Lê

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Cầu Lông Gà

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Máy Bay Giấy

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Hộp Đồ Chơi

Nguồn gốc : Bi Pha Lê + Cầu Lông Gà + Máy Bay Giấy+ Tiền Xu(Không Khóa/Khóa)

Túi Quà Vô Giá

Nguồn gốc : Nhận từ Tích Lũy Nạp Hằng Ngày  và Nhận ở mỗi mốc 500 sử dụng Hộp Đồ Chơi(khóa/Không Khóa)

 

II.Cách Ghép

BƯỚC 1 : Đối Thoại với Sứ Giả Chức Năng Ở Thành Chính ( Đạo Hương Thôn)

BƯỚC 2 : Chọn Sư Kiện Trò Chơi Tuổi Thơ

- Ghép : 1 Hộp Đồ Chơi  = 1 Bi Pha Lê + 1 Cầu Lông Gà + 1 Máy Bay Giấy + 1 Tiền Xu(Khóa) > Nhận phần thưởng  ( KHÓA )

 

- Ghép : 1 Hộp Đồ Chơi = 1 Bi Pha Lê + 1 Cầu Lông Gà + 1 Máy Bay Giấy + 1 Tiền Xu(Không Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )

 

III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- Cách kiếm nguyên liệu Bi Pha Lê Và Cầu Lông Gà và Máy Bay Giấy

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Nhận 50 Bi Pha Lê/Ải 

Nhận 50 Cầu Lông Gà/ Ải 

TIÊU DAO CỐC

Nhận 50 Bi Pha Lê/ Ải 

Nhận 50 Máy Bay Giấy / Ải

TỐNG KIM

3000 điểm : 50 Cầu Lông Gà và 50 Máy Bay Giấy

5000 điểm : 100 Cầu Lông Gà và 100 Máy Bay Giấy

10000 điểm : 250 Cầu Lông Gà và 250 Máy Bay Giấy

TRUY NÃ

Cấp 90 và 100 :Nhận 50  Bi Pha Lê /1nhiệm vụ thành công

Cấp 90 và 100 :Nhận 50  Cầu Lông Gà /1nhiệm vụ thành công

Cấp 90 và 100 :Nhận 50  Máy Bay Giấy /1nhiệm vụ thành công

 

- Cách kiếm Túi Quà Vô Giá

-Sử dụng 500 Hộp Đồ Chơi(Khóa/Không khóa) Nhận 1 Túi Quà Vô Giá (Khóa/Không Khóa)

-Sử Dụng Code Nạp

 

Code nạp SỐ LƯỢNG Túi Quà Vô Giá
100k 1
200k 2
300k 3
500k 5
1000k 10

 

- Phần thưởng   Hộp Đồ Chơi (Khóa/ Không Khóa)

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 1-7
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-5
Mảnh Ghép Mặt Nạ 50-200
Mảnh Ghép Ngựa 50-200
Mảnh Ghép Ấn 50-200
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 50-200
Mảnh Ghép Già Lam Kinh 50-200
Đồ Phổ Trang Bị 1-15
Mảnh Phi Phong 50-200
Đá Hộ Vệ 1-15
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 1 -> 5] 1
Rương Vũ Khí Môn Phái [0 -> 5 dòng] 1
Chân nguyên bảo hạp 1
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
Huy Chương Chiến Công 1

 

- Phần thưởng  Túi Quà Vô Giá

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 1-100
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 100-2000
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
Bùa Bảo Toàn 1
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 1->5 1
Rương Vũ Khí Môn Phái [0 -> 5 dòng] 1
Chân nguyên bảo hạp 1
Tiền xu 1-20
Thần Binh Phổ 1

 

Lưu Ý :

-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ  ghép sự kiện

-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ  nhận vật phẩm

-Nhận 1 Túi Quà Vô Giá( Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Hộp Đồ Chơi ( Khóa) không tính cùng  Hộp Đồ Chơi(Không Khóa)

-Nhận 1 Túi Quà Vô Giá (Không Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Hộp Đồ Chơi(Không Khóa) không tính cùng  Hộp Đồ Chơi( Khóa)

-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa