CHÂN NGUYÊN

12:10 11/07/2023

I.Hướng dẫn cách nhận Chân Nguyên

Thông qua các hoạt động : Quà đăng nhập 7 ngày - Quà tân thủ - Ưu đãi mỗi ngày nhận được Chân Nguyên Bảo Hạp

Khi sử dụng Chân Nguyên Bảo Hạp nhận ngẫu nhiên các loại Chân Nguyên thuộc tính khác nhau mang đến nhiều sức mạnh cho nhân vật

II.Hướng dẫn Làm  Mới Chân Nguyên

Tiến hành Làm  Mới  Chân Nguyên  tại chức năng Nâng Cấp trên thanh công cụ màn hình game - chọn Chân Nguyên Hộ Thể

Lưu ý : Chân Nguyên cùng 1 loại mới có thể làm mới chỉ số dòng 

III.Chỉ số Chân Nguyên

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn