Thần Binh

14:40 23/03/2024

Danh hiệu Thuộc Tính Thần Binh 15

I.Hướng dẫn nâng cấp

Chuột PHải Vào Thần Binh Phổ

Chọn Nâng Cấp Thần Binh

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Tiền Xu

Thần Binh Phổ

Tỷ Lệ % Thành Công

1 20 1 100
2 40 2 100
3 60 3 90
4 80 4 80
5 100 5 70
6 120 6 60
7 140 7 50
8 160 8 40
9 180 9 35
10 200 10 30
11 220 11 25
12 240 12 20
13 260 13 15
14 280 14 10
15 300 15 5

Lưu Ý:

  • Thần Binh Phổ Sử Dụng Evnet có
  • Đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại  sẽ không bị  hạ cấp