HỆ THỐNG PHI PHONG

13:28 11/07/2023

Phi Phong là trang bị có những thuộc tính ma pháp nghịch thiên , sở hữu bề ngoài lấp lánh , bộc lộ sự uy nghiêm , oai dũng người mặc . Tinh Hoa Kiếm Thế xin gửi đến huynh đệ hệ thống Phi Phong đặc sắc mới nhất

Danh Hiệu Phi Phong Khi Đạt Cấp 20

I.Hướng dẫn nâng cấp

Click vào biểu tượng + Phi Phong để tiến hành nâng cấp Phi Phong

 

Lưu ý :

 

Mua Phi Phong Cấp 1] Siêu Phàm Hi Ký -Mua ở Cửa hàng - Shop kiếm thế Hoặc Quà Nạp Tân thủ 200k

Khi sử dụng Bùa Bảo Toàn nâng cấp thất bại sẽ không bị hạ cấp

Khi không sử dụng Bùa Bảo Toàn nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

II.Bảng nâng cấp Phi Phong

Tên Mảnh Ghép Phi Phong Tiền Xu Tỉ Lệ Tài Phú
[Phi Phong Cấp 1] Siêu Phàm Hi Ký

Mua ở Cửa hàng - Shop kiếm thế , Quà Nạp Tân thủ 200k

100000
[Phi Phong Cấp 2] Xuất Trần Kinh Hồng 2000 20 100% 200000
[Phi Phong Cấp 3] Lăng Tuyệt Vụ Ảnh 3000 30 90% 300000
[Phi Phong Cấp 4] Kinh Thế Độc Vũ 4000 40 85% 400000
[Phi Phong Cấp 5] Ngự Không Phùng Hư 5000 50 80% 500000
[Phi Phong Cấp 6] Hỗn Thiên Trấn Nguyên 6000 60 75% 600000
[Phi Phong Cấp 7] Sồ Phượng Linh Vũ 7000 70 70% 700000
[Phi Phong Cấp 8] Tiềm Long Ngâm Uyên 8000 80 65% 800000
[Phi Phong Cấp 9] Chí Tôn Truyền Thuyết 9000 90 60% 900000
[Phi Phong Cấp 10] Vô Song Vương Giả 10000 100 55% 1000000
[Phi Phong Cấp 11] Trục Nhật Chí Tôn Truyền Thuyết 11000 110 50% 1100000
[Phi Phong Cấp 12] Trục Nhật Vô Song Vương Giả 12000 120 45% 1200000
[Phi Phong Cấp 13] Huyền Tinh Đại Thánh 13000 130 40% 1300000
[Phi Phong Cấp 14] Siêu Thần Nguyệt Linh Kiếm 14000 140 35% 1400000
[Phi Phong Cấp 15] Trấn Thiên Vương Giả 15000 150 30% 1500000
[Phi Phong Cấp 16] Thiên Tử Vương Giả 16000 160 25% 1600000
[Phi Phong Cấp 17] Bá Vương Vũ Dực 17000 170 20% 1700000
[Phi Phong Cấp 18] Phong Vân Truyền Kỳ 18000 180 15% 1800000
[Phi Phong Cấp 19] Thần Thoại Võ Lâm 19000 190 10% 1900000
[Phi Phong Cấp 20] Truyền Thuyết Vũ 20000 200 5% 2000000

III.Chỉ số Phi Phong

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn