HỆ THỐNG TRÙNG SINH NHÂN VẬT

16:18 11/07/2023

Tinh Hoa Kiếm Thế xin gửi tới huynh đệ tính năng trùng sinh đặc sắc , sau khi trùng sinh nhân vật sẽ tăng điểm tiềm năng kèm theo những phần quà hấp dẫn khi các huynh đệ Trùng Sinh

Danh Hiệu Khi Đạt Trùng Sinh 50

I.Hướng dẫn Trùng Sinh

Click vào biểu tượng Chức Năng - Trùng Sinh Nhân Vật - Tiền Hành Trùng Sinh Nhân Vật

Mỗi khi Trùng Sinh nhận 1 cấp Trùng Sinh Hộ Thể

 

 

II.Thông tin chi tiết Trùng Sinh

Số Lần Trùng Sinh Cấp Trùng Sinh Kim Nguyên Bảo Trùng Sinh Thưởng Tiềm năng Thưởng Ngoại Trang
1 250 10 50  
2 250 20 50
3 250 30 50
4 250 40 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 1
5 250 50 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 1
6 250 60 50  
7 250 70 50
8 250 80 50
9 250 90 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 2
10 250 100 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 2
11 250 110 50  
12 250 120 50
13 250 130 50
14 250 140 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 3
15 250 150 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 3
16 250 160 50  
17 250 170 50
18 250 180 50
19 250 190 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 4
20 250 200 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 4
21 250 210 50  
22 250 220 50
23 250 230 50
24 250 240 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 5
25 250 250 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 5
26 250 260 50  
27 250 270 50
28 250 280 50
29 250 290 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 6
30 250 300 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 6
31 250 310 50  
32 250 320 50
33 250 330 50
34 250 340 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 7
35 250 350 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 7
36 250 360 50  
37 250 370 50
38 250 380 50
39 250 390 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 8
40 250 400 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 8
41 250 410 50  
42 250 420 50
43 250 430 50
44 250 440 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 9
45 250 450 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 9
46 250 460 50  
47 250 470 50
48 250 480 50
49 250 490 50 Rương Ngoại Trang Nón Cấp 10
50 250 500 50 Rương Ngoại Trang Áo Cấp 10

 

 

III.Thông số Ngoại Trang

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn