Kỹ Năng Trấn Phái

13:51 11/07/2023

Với hệ thống kỹ năng Trấn Phái mới nhất Tinh Hoa Kiếm Thế xin gửi tới các huynh đệ bộ kỹ năng Trấn Phái của 12 môn phái mới nhất trong game

Danh Hiệu Kỹ Năng Trấn Phái Cấp 20

I.Hệ thống kỹ năng Trấn Phái - Tinh Hoa Kiếm Thế

II.Hướng dẫn nâng cấp

Click vào biểu tượng + Trấn Phái để tiến hành nâng cấp Trấn Phái

III.Bảng nâng cấp Trấn Phái

Lưu ý :

Khi sử dụng Bùa Bảo Toàn nâng cấp thất bại sẽ không bị hạ cấp

Khi không sử dụng Bùa Bảo Toàn nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

Có thể mua tại Cửa Hàng > Shop Kiếm Thế : 100 Tiền Xu

Cấp Trấn Phái Đồ Phổ Trấn Phái Tiền Xu Tỉ Lệ
Cấp 1 Mua ở shop kiếm thế - Quà điểm ngày 1
Cấp 2 4000 20 100
Cấp 3 6000 30 95
Cấp 4 8000 40 90
Cấp 5 10000 50 85
Cấp 6 12000 60 80
Cấp 7 14000 70 75
Cấp 8 16000 80 70
Cấp 9 18000 90 65
Cấp 10 20000 100 60
Cấp 11 22000 110 55
Cấp 12 24000 120 50
Cấp 13 26000 130 45
Cấp 14 28000 140 40
Cấp 15 30000 150 35
Cấp 16 32000 160 30
Cấp 17 34000 170 25
Cấp 18 36000 180 20
Cấp 19 38000 190 15
Cấp 20 40000 200 10

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn